Ännu grövre anklagelser mot minneshistoriker

Den sedan tre månader häktade Jurij Dmitrijev – som kartlagt Stalintidens massavrättningar i Karelen – ställs nu inför än värre anklagelser. Tidigare påstods han ju ha tagit…

Människorättspristagare utsedda

Vid en ceremoni på FN:s människorättsdag den 10 december offentliggjordes mottagarna av den belarusiska (vitryska) organisationen Människorättsalliansens årliga pris. Utmärkelsen delas ut i tre olika…