Ny rapport om föreningsfriheten i Belarus

Organisationerna Lawtrend och Asambleja har tillsammans sammanställt en rapport över hur läget för föreningsfriheten förändrats i Belarus (Vitryssland) under det senaste året. Resultatet visar på…

Nytt pris till Studio Total i Belarus

Det  är utmärkelsernas tid i Belarus (Vitryssland). Senast ut är paraplyorganisationen Asambleja, som samlar över 300 prodemokratiska ideella organisationer och därmed representerar överlägset flest föreningar…

Tystade röster – ny spännande blogg om mötes- och föreningsfrihet

Nu lanserar Östgruppen en ny blogg – Tystade röster – på temat mötes- och föreningsfrihet i Ryssland och Belarus (Vitryssland). Syftet är att uppmärksamma det…

Ökänd lagparagraf blir kvar

Det belarusiska (vitryska) parlamentets överhus, republiksrådet, tycker inte att det är nödvändigt att initiera en översyn av den ökända paragraf 193 i den belarusiska brottsbalken….

Föreningsfriheten alltmer kringskuren i Vitryssland

I en ny rapport konstaterar de belarusiska (vitryska) organisationerna Asambleja och NOPI att utvecklingen på föreningsfrihetens område under 2011 varit mycket negativ. Lagstiftningen har blivit…

Demokratirörelsen efterfrågar dialog med justitieministern

Ett antal centrala organisationer inom det oberoende belarusiska (vitryska) civilsamhället – däribland Belarusiska Helsingforskommittén och paraplyorganisationen Asambleja – har i ett öppet brev vänt sig…

Protest från belarusiska civilsamhället

Paraplyorganisationen Asambleja, som samlar över trehundra oberoende frivilligorganisationer i Belarus (Vitryssland), har publicerat ett uttalande angående de senaste dagarnas händelseutveckling i landet. Nedan finns texten…

Budskap från hög nivå

Den belarusiska (vitryska) demokratirörelsen Asambleja fortsätter uppmärksamma brottsbalkens ökända paragraf 193, som gör det kriminellt att verka i organisationer som inte godkänts av de belarusiska…

Nytt förbud mot demokratirörelsen Asambleja

Den belarusiska (vitryska) paraplyorganisationen Asambleja har återigen nekats officiell registrering av landets justitiedepartement. Därmed förbjuds Asambleja att verka öppet. Som vanligt är de belarusiska myndigheternas…

Tecknad film mot paragraf 193

Den belarusiska (vitryska) organisationen Asambleja driver en egen kampanj mot paragraf 193, lagen som i strid med FN:s människorättsdeklaration inskränker föreningsfriheten i Belarus. Inom ramen…