Filmvisning! "Belarus Behind the Scenes"

Saxat från Östgruppens inbjudan: Östgruppen arrangerar två temakvällar med film och samtal under namnet ”Belarus Behind the Scenes”, först på anrika Slottsbiografen i Uppsala och…

Totalitarism, demokratur och diktatur

I en ledarartikel i Norran skriver Tobias Ljungvall bra om skillnader och likheter mellan totalitarismen under Sovjettiden och situationen i dagens Belarus (Vitryssland), apropå den…

Belarus Free Theatre i Sverige!

Den oberoende och för belarusiska (vitryska) myndigheter obekväma teatergruppen Belarus Free Theatre är i Sverige för att turnera med sin föreställning Eurepica Challenge. Turnén genomförs…

Solidaritetskväll för Belarus den 28 oktober