Guldgruva för Belarusnördar!

Maksim Umetski är en av de många belarusier som under det senaste året engagerat sig i studiet av det belarusiska språket, bland annat genom att…

Språklig diskriminering fall för konstitutionsdomstolen

Den belarusiske (vitryske) människorättsförsvararen Valjantsin Stefanovitj har uppmanat konstitutionsdomstolen att ingripa mot en lagparagraf rörande det belarusiska språkets ställning i landet. Bakgrunden är regelbundet återkommande…

Språkdiskriminering

I sitt tre timmar långa tal till nationen igår berörde president Aljaksandr Lukasjenka bland annat språkfrågan. ”Jag tänker aldrig acceptera någon diskriminering i denna fråga!”,…

Nätbaserad studiecirkel i belarusiska

Ett av de första belarusiska (vitryska) ord som jag lärde mig förstå på svenska var ”затрыманы”, dvs. ”gripen” eller ”arresterad”. Det var nämligen ett av…

Folkräkning och språkdiskriminering

Vid den senaste folkräkningen i Belarus (Vitryssland) lär uppemot 80 % av befolkningen ha uppgivit belarusiska som sitt modersmål. En betydligt mindre andel sade sig…

Sveriges Radio bryr sig inte längre om demokrati

Sveriges Radios internationella avdelning har bestämt sig för att lägga ner sina sändningar på belarusiska (vitryska) – och därmed helt stänga SR:s belarusiska redaktion – …