Norska miljöpengar gav agentstämpel

Kolahalvöns ekologiska centrum är den senaste organisationen som förts in i registret över ”utländska agenter”. Anledningen är samarbetet med norska miljöorganisationer. Centret har funnits i…

Norsk miljöorganisations filial stämplad som agent

Sankt Petersburgsfilialen till Norges mest kända miljöorganisation, Bellona, fördes på måndagen in i det ryska justitieministeriets register över ”utländska agenter”. Bellona bildades 1986 och demonstrerade…