BelTA-fallet krymper

Brottsutredningen mot de oberoende journalister som anklagats för dataintrång har snabbt krympt i omfattning, men detta efter att journalisterna betalat dryga skadestånd. 7 augusti genomfördes…

Fria medier anklagas för dataintrång

En omfattande brottsutredning har inletts mot två av Belarus ledande oberoende nyhetskällor, tut.by och BelaPAN. Dess journalister anklagas för att olovligen ha nyttjat den statliga…

Lukasjenka äger Putin – och vice versa

Igår träffades Aljaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin i Sotji. De hade säkert många saker att diskutera, men det som förmedlades ut offentligt rörde planerna på…

Läckage i propagandamaskinen

Ibland händer det att även statliga belarusiska (vitryska) massmedier brister i sin annars så strikta kontroll av informationsflödet. I nyhetsbyrån Beltas notis härförleden om att…