Demokratistöd i avtal

En av punkterna i regeringsöverenskommelsen slår fast att demokratifokuset i Sveriges bistånd ska stärkas. Detta välkomnas av Östgruppen. Socialdemokraterna och Miljöpartiets 113 riksdagsledamöter röstade i…

Debattavslut i OmVärlden

Östgruppens kritik mot Sidas stöd till statliga aktörer kvarstår i en slutreplik som i går publicerades i tidningen OmVärlden. Detta trots svar från avdelningschefen Elsa…

Oanständigt bistånd, menar Östgruppen

De grundläggande värderingar som demokratiskt sinnade aktörer nu värnar i inrikespolitiken måste vara vägledande också när det svenska biståndet fördelas. Det skriver Östgruppen i en…

Oacceptabel förhalning av Sida och UD

Idag lämnar vi i Östgruppen in en JO-anmälan mot Sida och UD. Orsaken till anmälan är myndigheternas långa handläggningstid av en begäran om att få ta del av offentliga handlingar rörande Sveriges bistånd till Belarus. Efter mer än två månader har de aktuella handlingarna fortfarande inte lämnats ut. På så sätt omöjliggör Sidas och UD i praktiken en kritisk och legitim granskning av biståndet.

Ökat stöd till civilsamhället?

I ett pressmeddelande talar Carl Bildt om att regeringen är beredd att öka sitt stöd till det belarusiska (vitryska) civilsamhället. Det låter ju bra, men…

Fem förslag på en effektiv Belaruspolitik

I dagens UNT presenterar Östgruppen fem förslag på hur Sveriges och EU:s politik gentemot Belarus (Vitryssland) kan bli mer effektiv och demokratifrämjande. 1. Prioritera de…