Brest höll landets enda möte på MR-dagen

FN:s människorättsdag som inföll i går, 10 december, högtidlighölls i staden Brest. Det var den enda plats i hela landet där de lokala myndigheterna hade…

Fortsatt Moment 22 för Bjarozas demonstranter

Krav på Myndigheterna i staden Bjaroza – som inte tillåtit en oberoende manifestation på 17 år – kan inte få ordning på proceduren kring demonstrationstillstånd. De lyckas inte omformulera…

Moment 22 för mötesfrihet i Belarus

Belarusiska (vitryska) lokala myndigheter utfärdar inte demonstrationstillstånd om inte den ansökande först slutit avtal med polisen. I staden Brest vägrar polisen i sin tur att…