Svensk EU-parlamentariker efterlyser skärpta sanktioner

Den svenske EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner (M) skriver i Norrköpings Tidningar om behovet av ett ökat stöd till den belarusiska (vitryska) demokratirörelsen. Han vill också se…

Poängen med riktade sanktioner

Moderaterna Christian Holm och Christofer Fjellner skriver i SvD att EU bör återinföra de riktade sanktionerna mot den belarusiska regimen. De är också inne på…