Östgruppen: ”Avbryt Sidaprojekt”

Högt uppsatta tjänstemän på det belarusiska arbetsmarknadsdepartementet och dess tillhörande lokala myndighet kan på goda grunder misstänkas för allvarliga människorättsbrott, skriver Östgruppen i en debattartikel…

Ny parasitpålaga till vintern

Det dekret mot ”parasiter” som för ett år sedan väckte landsomfattande demonstrationer, har nu ersatts av ett nytt regelverk som ska börja gälla nästa vinter….