Bred uppslutning bakom demokratistöd

Samtliga svenska riksdagspartier vill se ett fortsatt svenskt stöd till den ryska demokratirörelsen. Det visar en enkätundersökning som Östgruppen gjort inför det svenska riksdagsvalet. Liberalerna,…

Demokratisatsning i sikte?

Riksdagens utrikesutskott tog i förra veckan ställning till demokratisituationen i olika länder, något det gör varje verksamhetsår. Ett antal motioner hade kommit in och på…

Rysslands sak är vår!

Idag presenterar vi i Östgruppen en ny debattskrift med titeln Rysslands sak är vår – svensk säkerhet och demokratistödet till Ryssland. I skriften argumenteras för…

Främja svensk säkerhet genom ökat demokratistöd till Ryssland

Idag efterlyser vi i Östgruppen på SvD Brännpunkt ett utökat svenskt stöd till Rysslands demokratiska krafter. Inte bara för att Sverige på så sätt kan…

Det bortglömda skyddet mot hotet från Ryssland

När den så kallade Panelen i söndagens Godmorgon världen i Sveriges radio diskuterade den nya försvarsuppgörelsens brister och förtjänster, lyfte Lisa Pelling från Dagens Arena…

Kommersant visar hur Kreml undergräver civilsamhället

Tidningen Kommersant har tittat närmare på situationen för ryska enskilda organisationer, och på vilka konsekvenser den så kallade agentlagen egentligen fått sedan den trädde i…

Riksdagsmajoritet för höjt demokratistöd till Ryssland

Nu har demokratistödet till Ryssland på allvar kommit upp till diskussion i Sveriges riksdag. Utrikesminister Margot Wallström lyfte frågan i den allmänpolitiska debatten under onsdagen….

Rysslandsdiskussion i ubåtsjaktens kölvatten

En artikel i tidningen Dagen tar upp frågan om hur Sverige bör utforma sin politik mot bakgrund av den nyss avslutade ubåtsjakten i Stockholms skärgård….

Offensiv och bra Rysslandsstrategi från Sveriges regering

I ett av sina sista beslut slog den avgående alliansregeringen fast en ny resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland,…

MP och KD vill öka Sveriges demokratistöd till Ryssland

En enkät som Östgruppen genomfört inför riksdagsvalet visar att Miljöpartiet och Kristdemokraterna förespråkar en rejäl höjning av Sveriges demokratistöd till Ryssland. Också Socialdemokraterna tycks vara…