Njakljajeu om fängslade författare

Sedan 2007 brukar den 15 november uppmärksammas som ”Fängslade författares dag”, på initiativ från internationella PEN-klubben. En av de belarusiska (vitryska) författare som varit frihetsberövad…

Genombrott för benämningen ”Belarus”

Inför ”Fängslade författares dag” den 15 november publicerade DN Kultur en artikelserie med texter skrivna av belarusiska (vitryska) författare, jämte en introducerande artikel (som jag…