Kommunister mot straffrihet för Putin

I det ryska parlamentet, statsduman, håller nu lagstiftning på att antas som ska bekräfta sommarens konstitutionsändringar. Kommunistpartiets ledamöter röstade nej till åtalsimmunitet för Putin och uppmanades av dennes representant att själva avgå.