Hej hå, hej hå, att bärga hö vi gå!

Internationella arbetsorganisationen ILO gav häromdagen Belarus en anmärkning på grund av det tvångsarbete som rutinmässigt förekommer i landet. En av formerna för detta tvångsarbete är…