Kan agentlagen göras rimligare?

Medlemmar i presidentens Råd för mänskliga rättigheter och experter från Allryska medborgarforumet vill reformera lagstiftningen om ”utländska agenter”, alltså organisationer som tar emot utländskt bistånd och…

”Snart nog inser folk organisationers betydelse”

Den lagstiftning om ”utländska agenter” som började gälla för två år sedan har fått kännbara konsekvenser – och inte bara för de direkt berörda organisationerna….