FN-ambassadör protesterade och teg

Rapportören Anaïs Marin lade i förra veckan fram sin första årsrapport inför FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Belarus utsände protesterade mot att kommittén lägger sig…