Människorättsorganisationen Pljatforma förbjuden

En domstol i Minsk fattade på tisdagen beslut om att förbjuda människorättsorganisationen Pljatforma (Plattform), som verkar för frihetsberövade personers rättigheter. Som formell orsak angavs att…