13 benådade av 100 på lista

13 av de 100 personer som var med på den ”systemoppositionelle” Jury Vaskresenskys nådelista har beviljats benådning av Lukasjenka, meddelar statsmedier i dag. De flesta av de benådade har minderåriga barn.

Långa straff för Kalesnikava och Znak

Ett år efter att de greps föll på måndagen domarna mot Maryja Kalesnikava och Maksim Znak, ledande medlemmar i Svjatlana Tsichanouskajas samordningsråd. Elva respektive tio års fängelse blev straffen.

Vaskresensky överlämnade nådelista

Den så kallade systemoppositionens ledare Jury Vaskresensky överlämnade i måndags, under Lukasjenkas stormöte, en lista på hundra personer som ska vara redo att be om nåd.

Dribblande kring politiska fångar

Inhemska människorättsförsvarare har erkänt nära femhundra människor som politiska fångar i spåren av höstens protester. Frågan är nu om de har en chans att komma ut ur fängelset.

Systemopposition föreslår amnesti

Det embryo till systemopposition som bildats i spåren av höstens protester, ”De demokratiska krafternas runda bord”, har skrivit ett lagförslag om amnesti för huvuddelen av landets politiska fångar.