Professor från Krasnodar söker asyl i utlandet

Den villkorligt dömde statsvetarprofessorn Michail Savva, som Fokus Ryssland rapporterade om i oktober, har sökt asyl utomlands. Detta för att undkomma ett väntat fängelsestraff. Savva…

Professor överklagar urspårad skådeprocess

Den villkorligt dömde statsvetarprofessorn Michail Savva tänker driva sitt fall i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Formella missgrepp under rättsprocessen gör att han tror sig få…