Riksdagsmajoritet för höjt demokratistöd till Ryssland

Nu har demokratistödet till Ryssland på allvar kommit upp till diskussion i Sveriges riksdag. Utrikesminister Margot Wallström lyfte frågan i den allmänpolitiska debatten under onsdagen….

Rysslandsdiskussion i ubåtsjaktens kölvatten

En artikel i tidningen Dagen tar upp frågan om hur Sverige bör utforma sin politik mot bakgrund av den nyss avslutade ubåtsjakten i Stockholms skärgård….

MP och KD vill öka Sveriges demokratistöd till Ryssland

En enkät som Östgruppen genomfört inför riksdagsvalet visar att Miljöpartiet och Kristdemokraterna förespråkar en rejäl höjning av Sveriges demokratistöd till Ryssland. Också Socialdemokraterna tycks vara…