Samtal om Lukanomics

Häromveckan skrev jag om rapporten Lukanomics som vi i Östgruppen gav ut nyligen. På bokmässan i Göteborg berättade jag om rapporten inom ramen för vårt…

Rysslands sak är vår!

Idag presenterar vi i Östgruppen en ny debattskrift med titeln Rysslands sak är vår – svensk säkerhet och demokratistödet till Ryssland. I skriften argumenteras för…