Erkänn inte beslut som fattas av en illegitim regim!

Avtal som ingås och beslut som fattas av en illegitim president äger inte någon giltighet, och bör därför inte heller erkännas av omvärlden. Det är…