Lilija Sjibanovas pass revs sönder i gränskontrollen

Valövervakaren Lilija Sjibanova – som nyligen gästade Östgruppens Rysslandsdagar i Stockholm – hindras att lämna Ryssland. Sjibanova är rysk medborgare men bor och verkar sedan…

Ny dom: Golos inte längre utländska agenter

Den tidigare administrativa domen mot Golos, en paraplyorganisation för valövervakning, ogiltigförklaras av högre instans. Därmed saknas grund för att stämpla Golos som utländska agenter. Det var…