Arrest och böter kring möten

29 december manifesterades återigen för självständighet, dock med färre deltagare än tidigare. Många hade också bötfällts och skickats i arrest inför de nya aktionerna. Två…