Maksim Bahdanovitj – Ett ljus står tänt

I år är det 125 år sedan den belarusiske nationalskalden Maksim Bahdanovitj föddes. Här är en av hans finaste dikter (Свяча бліскучая зіяе) i min…