Samhällstjänst för ”oönskad”

Det första straffrättsliga domslutet mot en ”oönskad” föll i dag i Jekaterinburg. Påföljden för Maksim Vernikov – som varit engagerad i rörelsen Öppna Ryssland –…