Ingenstans gick det att kontrollera rösträkningen

På måndagen presenterade Människorättsförsvarare för fria val – ett samarbete mellan Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén – slutsatserna av sin valobservation. Tillsammans har de övervakat fyrahundra…

Oberoende valövervakare presenterar resultat

Nu  under förmiddagen har det inhemska oberoende valövervakningsinitiativet Människorättsförsvarare för fria val (där organisationen Vjasna spelar huvudrollen) presenterat sin preliminära rapport om valets genomförande. Ett…