Ytterligare polarisering och militarisering i Belarus

Den belarusiske politiske analytikern Valer Karbalevitj uppmärksammade i en krönika nyligen vad han beskrev som en pågående militarisering av landets statsapparat. På område efter område märks en allt starkare dominans av personer med ursprunglig hemvist i de så kallade kraftministerier som hyser försvarsmakt, säkerhetstjänst och polis av olika slag.