Ökänd paragraf byts ut

Att arbeta för en icke-registrerad organisation ska inte längre kunna ge fängelse enligt ett nytt lagförslag. I stället förvandlas brottet återigen till en administrativ förseelse,…

Förbjudet att ansöka om registrering i Pinsk

Två timmar efter att Siarhej Suchavercha lämnat in en ansökan om att registrera en lokalavdelning för det oppositionella partiet ”Belarusiska kristdemokraterna” blev han uppringd och…

Fängelsehot mot människorättsförsvarare

Människorättsförsvararen Tamara Siarhej hotas av fängelse i upp till två år på grund av sitt samhällsengagemang. Häromdagen mottog hon en officiell varning från åklagarmyndigheten rörande…

Ökänd lagparagraf blir kvar

Det belarusiska (vitryska) parlamentets överhus, republiksrådet, tycker inte att det är nödvändigt att initiera en översyn av den ökända paragraf 193 i den belarusiska brottsbalken….

Demokratirörelsen efterfrågar dialog med justitieministern

Ett antal centrala organisationer inom det oberoende belarusiska (vitryska) civilsamhället – däribland Belarusiska Helsingforskommittén och paraplyorganisationen Asambleja – har i ett öppet brev vänt sig…

Ales Bjaljatski varnad – hotas av fängelsestraff

Människorättsorganisationen Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski har mottagit en officiell varning från den belarusiska (vitryska) åklagarmyndigheten. Enligt varningen hotas Bjaljatski av åtal som kan leda till…

Internationellt upprop

Östgruppen är en av tolv europeiska människorättsorganisationer som står bakom ett upprop till stöd för mänskliga rättigheter i Belarus (Vitryssland). Uppropet initierades på den internationella…

Upprop för belarusisk föreningsfrihet

Tillsammans med sex andra europeiska människorättsorganisationer riktar Östgruppen idag ett upprop till den belarusiska (vitryska) regimen. Vi kräver respekt för föreningsfriheten, dels genom att det…

MR-försvarare vänder sig till Lukasjenka

Över etthundra människorättsförsvarare från mer än 20 länder träffades i dagarna i Vilnius för ett forum i det internationella nätverket MR-husets regi. Huvudtema för forumet…

Budskap från hög nivå

Den belarusiska (vitryska) demokratirörelsen Asambleja fortsätter uppmärksamma brottsbalkens ökända paragraf 193, som gör det kriminellt att verka i organisationer som inte godkänts av de belarusiska…