Sida i geopolitikens tjänst?

I dagarna gästas Stockolm av den tidigare belarusiska arbetsmarknadsminstern Maryjana Sjtjotkina, erfar iöst.nu. Hon är hitbjuden av Sida för att tala om Agenda 2030. Sjtjotkina…

Ny repressionsvåg på gång i Belarus?

De senaste veckornas många protestmöten mot den nyligen införda så kallade parasitskatten, som innebär att personer som inte är registrerade på den officiella arbetsmarknaden schablonbeskattas,…