Ungerskt fullmäktige provocerar

Den nyvalda fullmäktigeförsamlingen i det lilla Siurte väcker ont blod genom att efter ha svurits in sjunga grannlandet Ungerns nationalsång. Ungern anklagas också för att ha försökt blanda sig i lokalvalen i regionen.