Lita inte på Lukasjenka, EU!

När Pavel Levinau ansökte om demonstrationstillstånd fick han nej från de belarusiska (vitryska) myndigheterna, nio gånger av nio! Och när FN:s människorättskommitté tog upp ärendet…

Belarus ignorerar FN-beslut igen

Pavel Levinau från Vitsebsk vände sig till FN:s människorättskommitté med nio anmälningar efter att lika många gånger ha fått avslag på ansökningar om demonstrationstillstånd (och…