Demokratisatsning missar Belarus?

Den nye biståndsministern Peter Eriksson (MP) uvecklar i söndagens Dagens Nyheter den tidigare utlovade stora demokratisatsningen i Östeuropa. Men fortfarande förbigås situationen i Belarus med…

Demokratin ”ödesfråga”

Den nyutnämnde biståndsministern Peter Eriksson (MP) tänker fokusera på demokrati i Östeuropa, säger han i en intervju i Dagens Nyheter. Han nämner alla länder utanför…