Right Livelihood Award till Bjaljatski

Den belarusiske människorättsförsvararen Ales Bjaljatski och organisationen Vjasna är en av årets mottagare av Right Livelihood Award. Detta meddelades nu på morgonen i Kulturhuset i…

Gannusjkina mottog alternativt nobelpris

I fredags mottog den ryska människorättsförsvaren Svetlana Gannusjkina det så kallade alternativa nobelpriset, Right Livelihood Award, i Stockholm. Matematikprofessorn Gannusjkina är född 1942, grundade 1990…