Första individuella ”agenterna”

Under hösten lades ett dussin förslag till lagändringar i auktoritär riktning fram i den ryska statsduman. Bakom dem stod olika upphovsmän. Det sades att systempartierna på så vis tävlade om Kremls gunst, och om att överleva nästa parlamentsval som väntas äga rum efter sommaren.