Oacceptabel förhalning av Sida och UD

Idag lämnar vi i Östgruppen in en JO-anmälan mot Sida och UD. Orsaken till anmälan är myndigheternas långa handläggningstid av en begäran om att få ta del av offentliga handlingar rörande Sveriges bistånd till Belarus. Efter mer än två månader har de aktuella handlingarna fortfarande inte lämnats ut. På så sätt omöjliggör Sidas och UD i praktiken en kritisk och legitim granskning av biståndet.

Fel av Sida om Lukasjenkas Ukrainalinje

Missuppfattningen att den belarusiska regimen är neutral i den pågående Ukrainakrisen – eller till och med står på Ukrainas sida i vissa avseenden – fortsätter…

Offensiv och bra Rysslandsstrategi från Sveriges regering

I ett av sina sista beslut slog den avgående alliansregeringen fast en ny resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland,…

Et tu, Sida?

En del tittar skeptiskt på mig när jag berättar att väldigt många svenskar blandar ihop ”Ryssland” och ”Vitryssland”, till och med i de kretsar där…

Rädda den belarusiska radion!

Den första september stoppas Sveriges Radios sändningar på belarusiska (vitryska) om inte ledningen för SR International tar sitt förnuft till fånga och river upp beslutet…