FN underkänner repressiva lagar om MR-finansiering

FN:s människorättsråd har antagit en resolution som slår fast det oacceptabla i att via lagstiftning förbjuda finansiering av människorättsförsvarares arbete eller på andra sätt framställa…

Svartlistad – men i gott sällskap

Den belarusiska (vitryska) regimen gillar inte det inreseförbud till EU som gäller för president Lukasjenka och ytterligare ungefär 150 statstjänstemän. Samtidigt hindrar de belarusiska myndigheterna…