Ofullständigt i Språktidningen om namnformen Belarus

I en notis på Språktidningens hemsida läser jag att ”UD väljer Vitryssland och Myanmar” framför Belarus och Burma i sin vägledande guide Utrikes namnbok. Man…

Namnfrågan handlar inte om endonymer eller exonymer

Bo Löfvendahl förklarar i en krönika i SvD vad exonymer och endonymer är. Det handlar om hur man väljer att benämna städer och länder på…

Debatt om Belarus i Språktidningen

I det aktuella numret av Språktidningen (3/10) publiceras en debattartikel som jag skrivit apropå diskussionen om man bör använda Belarus eller Vitryssland. Artikeln är en…