Ytterligare ett hårt slag mot rysk demokratirörelse

Även om den nya ryska lagen om oönskade utländska organisationer primärt är inriktad på utländska aktörer, finns en uppenbar risk att den i själva verket…

Ukraina-krisen skymmer övergrepp i Ryssland

Tanja Loksjina på Human Rights Watch skriver för CNN om den eskalerande repressionen mot det ryska civilsamhället, en utveckling som äger rum parallellt med (och…