För dyrt att demonstrera

De höga avgifterna som stipuleras i Belarus nya demonstrationslagstiftning gör det svårt att genomföra större evenemang. Arrangörerna av årets Tjernobylmarsch begär nu att få slippa…

Tjernobylmarsch utan hinder

Oppositionens årliga Tjernobylmarsch hade i förväg fått tillstånd av myndigheterna och genomfördes utan ingripanden från polisens sida. Cirka 430 personer deltog. Bland de som tillsammans…

Tjernobylmarsch genomfördes utan hinder

Den årliga Tjernobylmarschen genomfördes på onsdagen i centrala Minsk. 26 april varje år arrangerar Belarus demokratiska och oppositionella krafter den så kallade Tjernobylmarschen, till minne av…

Demonstranthumor inte uppskattad av polisen

Ivan Ameltjanka genomförde en egen aktion inom ramen för den protestdemonstration som den 26 april arrangerades på årsdagen av Tjernobylolyckan. Han ställde sig bredvid en…