Ökänd paragraf byts ut

Att arbeta för en icke-registrerad organisation ska inte längre kunna ge fängelse enligt ett nytt lagförslag. I stället förvandlas brottet återigen till en administrativ förseelse,…

Ung front-aktivister avskrivna

KGB anklagar inte längre sex oppositionsaktivister för att ha ingått i en påstådd väpnad konspiration. Sex aktivister ur Ung front – traditionellt den belarusiska oppositionens…

Ungdomsaktivister varnas och fängslas inför årsdag

Den belarusiska (vitryska) regimen fruktar nya protestyttringar på årsdagen av presidentvalet den 19 december 2010. I syfte att undvika demonstrationer har man under de senaste…

Student relegerad för deltagande i protestaktioner

Nasta Sjulejka, aktiv i organisationen ”Ung front”, relegerades i förra veckan från det Belarusiska (Vitryska) Statliga Universitetet, där hon studerade journalistik. Nasta har vid flera…