Utredning mot fackförbundsledare klar

Efter nio månader är brottsutredningen mot Radioelektroniska fackförbundets (REP:s) ledare färdig. Ordföranden Henadz Fjadynitj och ekonomiansvarige Ihar Komlik anklagas för grovt skattebrott. Som iöst.nu tidigare…

Åklagarmyndigheter ignorerar tvångsarbetet

Efter att åklagarmyndigheten i Vilejka avfärdat människorättsförsvaren Valjantsin Stefanovitj anmälan om tvångsskörden där, gör åklagarmyndigheten i Lahojsk detsamma angående tvångsröjningen av skog. Även denna gång…

Minskåklagare avfärdar anmälan om tvångsskörd

Länsåklagarmyndigheten i Minsk ser inget fel i att människor i Vilejka tvingades delta i majsskörden. Detta framgår av svaret på en anmälan. Tvångsmobilisering av arbetskraft…

Vjasna polisanmäler påtvingad skogsröjning

Kommunstyrelsen i Lahojsk beordrade offentligägda företag att skicka sina medarbetare till skogsröjning, medförande varsin yxa. Valjantsin Stefanovitj från människorättsorganisationen Vjasna har nu – liksom vid tidigare…

Vjasna polisanmäler påtvingad majsskörd

Kommunstyrelsen i Vilejka beordade offentligt ägda företag att deras anställda skulle användas i majsskörden. Nu anmäler Valjantsin Stefanovitj från människorättsorganisationen Vjasna tilltaget till åklagare. Händelsen…

Ingenstans gick det att kontrollera rösträkningen

På måndagen presenterade Människorättsförsvarare för fria val – ett samarbete mellan Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén – slutsatserna av sin valobservation. Tillsammans har de övervakat fyrahundra…

Belarus deklarerar öppet att man trotsar FN

För några dagar sedan var det Belarus tur att stå till svars för hur de mänskliga rättigheterna i landet respekteras, inom ramen för FN-mekanismen Universal…

Kamp mot narkotika drabbar nyhetssajter

Belarus inrikesminister Ihar Sjunevitj vill förbjuda en rad internetsajter, som ett led i landets kamp mot narkotikabrottslighet. Men bland sajterna finns även oberoende nyhetsförmedlare. På…

"VM har förvärrat läget"

I en TT-artikel i Hufvudstadsbladet berättar den belarusiska människorättsorganisationen Vjasnas vice ordförande Valjantsin Stefanovitj om hur människorättssituationen i landet förvärrats till följd av det pågående…

Inskränkta rättigheter för arbetstagare i Belarus

  Ett av seminarierna under årets Belarusdagar hade rubriken Working Class Zero, och handlade om de inskränkta rättigheterna för arbetstagare i Belarus (Vitryssland), vars regim…