Kikare förbjudna i belarusiska vallokaler!

Den oberoende belarusiska organisationen ”För frihet” har mobiliserat 200 personer som ska verka som valobservatörer under det stundande presidentvalet. I ett brev till centrala valkommissionen…

Ryska valfunktionärer utbildas i bekämpning av valobservatörer

Valkommissionen i Moskva län har bestämt sig för att organisera en specialutbildning för ungefär 51 000 personer som är verksamma som valfunktionärer på lokal nivå. Syftet…

Diktaturens svenska medlöpare

De inhemska oberoende valövervakarna i Belarus (Vitryssland) har kunnat konstatera stora brister i genomförandet av presidentvalet. OSSE gjorde samma bedömning och underkände valet. Men i…

Dream on, Jarmosjyna!

Den centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna meddelar idag att hon hoppas på ett godkännande av valet från OSSE:s valobservatörer. Min önskedröm är att OSSE godkänner…

Oberoende valövervakning

Inför presidentvalet i Belarus den 19 december inleder nu människorättsorganisationerna Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén ett ambitiöst valövervakningsarbete. 80 långtidsobservatörer kommer att följa valrörelsens olika moment…