Ökat tryck mot valövervakare

Valjantsin Stefanovitj – jurist på människorättsorganisationen Vjasna och en av de ledande krafterna i den belarusiska (vitryska) människorättsrörelsens oberoende valövervakningsinitiativ – har plötsligt fått krav…

Varför hymla, Gunilla Carlsson?

Sverige har skickat valobservatörer till det stundande presidentvalet i Belarus (Vitryssland). Beslutet åtföljdes av följande kommentar från den ansvariga ministern, Gunilla Carlsson: Det är viktigt…