Internetprotest friad av domstol

En dom i Brest i dag tycks innebära att ”internet” inte kan betraktas som en tillståndspliktig plats att genomföra demonstrationer på. Siarhej och Volha Veramejenka,…

Sudalenka beslås med svart inkomst på 24 öre

Människorättsförsvararen Leanid Sudalenka har under en längre tid underkastats nitiska gränskontroller när han rest utomlands. Nu ansluter sig skattemyndigheten till trakasserierna. Leanid Sudalenka och hans…

FN kräver rättning och Minsk låtsas som ingenting

En pensionär i Brest, Pavel Kazlou – vars klagobrev till myndigheterna för nio år sedan renderade honom böter – har nu getts rätt av FN. I…