Språklig diskriminering fall för konstitutionsdomstolen

Den belarusiske (vitryske) människorättsförsvararen Valjantsin Stefanovitj har uppmanat konstitutionsdomstolen att ingripa mot en lagparagraf rörande det belarusiska språkets ställning i landet. Bakgrunden är regelbundet återkommande…

Språkdiskriminering

I sitt tre timmar långa tal till nationen igår berörde president Aljaksandr Lukasjenka bland annat språkfrågan. ”Jag tänker aldrig acceptera någon diskriminering i denna fråga!”,…