Ryssland ger sig självt tolkningsföreträde om MR

Ryssland har antagit en lag som gör det möjligt att inte följa utslag i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det var förra året som Europadomstolen för…

Ryssland försöker smita undan sina åtaganden

Det ryska parlamentets underhus har i en första läsning antagit en lagändring som ger landets konstitutionsdomstol utökade befogenheter. Lagändringen innebär att domstolen kan förklara domslut…