Ingen demokratisering i Belarus

ogonblicksbild-riksdagsseminariumPå onsdagen arrangerade riksdagens internationella kansli ett öppet seminarium om situationen i Belarus. Bland de inbjudna talarna återfanns den belarusiska oppositionsledaren Tatsiana Karatkevitj, som förra året ställde upp i landets presidentval.

Jag medverkade också i diskussionen, och konstaterade bland annat att det inte går att tala om någon pågående demokratisering i Belarus. Repressionen i Belarus har i viss mån ändrat karaktär på senare tid, men det som vid första anblick kan framstå som en uppmjukning, handlar i själva verket bara om kosmetiska förändringar. Det systematiska förtrycket kvarstår således i grunden orubbat.

Mitt huvudanförande kan ses i klippet nedan. Hela seminariet finns tillgängligt här via riksdagens webb-tv-tjänst.