Svenskt politikerengagemang för demokrati i Belarus

sofia_damm_photo
Sofia Damm (KD)

I en debattartikel på Europaportalen skriver Sofia Damm (riksdagsledamot för KD) och Mario Shevchenko från KIC (Kristdemokratiskt internationellt center) om behovet av en ny strategi mot diktaturens Belarus. Skribenterna konstaterar att Belarus i princip försvunnit från nyhetsrapporteringen, men att vi inte får blunda för förtrycket i landet. De efterlyser därför ett mer aktivt agerande från Sverige regering i syfte att föra situationen i Belarus högre upp på EU:s agenda.

Damm och Shevchenko presenterar också ett fyrpunktsprogram för vad de tycker bör göras från Sveriges och EU:s sida. I grunden handlar det om samma budskap som vi i Östgruppen regelbundet för fram: Tydligare ställningstagande för demokrati och mänskliga rättigheter och kontinuerlig kontakt med företrädare för demokratirörelsen. De föreslår också att man tar fram en särskild strategi ”med syftet att stödja grupper och organisationer som arbetar för demokratiutveckling i landet”.

Det är viktigt och bra att svenska politiker på det här sättet engagerar sig för utvecklingen i Belarus, och jag delar helt Damms och Shevchenkos oro över att Belarus hamnat i skymundan av andra politiska skeenden i världen.

Jag håller också med om att ytterligare öppningar från EU:s sida gentemot Lukasjenkaregimen måste förenas med krav på konkreta åtgärder som ökar respekten för de mänskliga rättigheterna. I själva verket har EU hittills gett Lukasjenka belöningar i form av bland annat avskaffade sanktioner utan någon substantiell motprestation.

Man bör dock inte se ett eventuellt beslut om visumfrihet för Belarusier som en eftergift till Lukasjenka. Visumtvånget borde ha avskaffats för länge sedan som ett led i att motverka isolering av det belarusiska folket, och det är olyckligt om den frågan förhalas ytterligare.